forbrydelse fk

forbrydelse fk
crime

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • forbrydelse — for|bry|del|se sb., n, r, rne …   Dansk ordbog

  • Jul i Valhal — ( Yule in Valhalla ) is a Danish television advent calendar (or Christmas miniseries). It first aired in the December 2005 on TV 2 Denmark television station, on TV 2 Norway in December 2006 (with Norwegian subtitles) and in December 2007 on the… …   Wikipedia

  • Alibi — 1. Fraværshjemmel. 2. Latin for andetsteds. 3. Bevis for ophold andetsteds under en forbrydelse …   Danske encyklopædi

  • Corpus delicti — Spor efter eller ting brugt til forbrydelse …   Danske encyklopædi

  • Moraliteter — (Fransk Moralités, engelsk Moralities), gejstlige skuespil fra slutningen af middelalderen og fra reformationstiden, der fremstiller en moralsk sandhed ved hjælp af allegoriske figurer. I England og Skotland var de hyppige i 15. århundrede og… …   Danske encyklopædi

  • Putativ — er et fremmedord for formentlig, indbildt eller for en forbrydelse som er søgt udført, men med virkningsløse midler …   Danske encyklopædi

  • bestialsk — be|sti|alsk adj., itk. d.s., e (grusom); en bestialsk forbrydelse …   Dansk ordbog

  • fuldendt — fuld|endt adj., e; den fuldendte forbrydelse …   Dansk ordbog

  • inkriminere — in|kri|mi|ne|re vb., r, de, t (beskylde nogen for en forbrydelse) …   Dansk ordbog

  • meddelagtig — med|del|ag|tig adj., t, e; være meddelagtig i en forbrydelse …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”